БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Компания "Стройколукс" ООД участва и подкрепя множество благотворителни клаузи, с което дава своя принос към обществото. Философията на Компанията е, че успехите са значими, само когато те са полезни и за развитието на обществото. Това означава да работим за подобряване на заобикалящата ни среда, за цялостно повишаване на стандарта ни на живот, за подпомагане на по-слабите и постигане на общо обогатяване, удовлетворение и израстване на нацията, а не просто личен просперитет на единици сред заобикаляща нищета.

Христо Томов е дарителят на Кристиян Григоров. Освен парично подпомагане Кристиян получава и двустаен апартамент в жилищен комплекс "Райски кът 2" в Пловдив.

прочетете ощеЦЕЛИ

Следвайки сентенцията "Това, което направим за себе си, умира заедно с нас, а това, което направим за другите, за света, остава вечно", "Стройколукс" ООД активно подпомага:

  • Хора в неравностойно положение
  • Обучение на млади хора
  • Участие в клуб Roundtable
  • Подкрепа на спортни мероприятия
  • Подкрепа на хора на изкуството
  • Участия в благотворителни търгове


  • Като признание за всички тези добри дела, собственикът на "Стройколукс" ООД, г-н Христо Томов, бе удостоен с отличието "Достойните балгари за 2009г".

    прочетете още