ДЕЙНОСТИ - направления

  • Строително-предприемаческа дейност – изграждане на жилищно-търговски сгради.
  • Туристическо направление – собственост и управление на хотели
  • Отдаване под наем на жилищни и търговски обекти