Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 79А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 16 42.05 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. A-1 1 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-1 1 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-2 1 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. A-2 2 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. A-3 2 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-3 2 0.00 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. Б-4 2 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. A-4 3 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. A-5 3 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-5 3 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-6 3 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. A-6 Ап. A-6 4 0.00 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап.А-7 Ап.А-7 4 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. Б-7 4 0.00 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. Б-8 4 0.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-1 1 6.34 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. А-1 2 6.55 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-2 2 10.17 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-3 2 7.97 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-4 2 7.41 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. А-5 2 9.74 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-2 2 10.31 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. Б-3 2 10.13 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-6 3 10.17 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-7 3 9.85 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. А-8 3 9.87 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-9 3 10.74 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-10 3 10.19 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-4 3 10.19 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-5 3 10.19 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-11 4 10.78 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-12 4 9.91 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. А-13 4 9.56 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. А-14 4 7.69 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. Б-6 4 10.75 Студио Продажба Свободен
CASA MIA Ап. Б-7 4 10.73 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-1 1 6.85 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-2 1 6.58 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-3 2 6.58 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-4 2 6.58 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-5 2 8.13 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-6 2 9.55 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-7 2 6.88 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-8 3 6.88 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-9 3 6.88 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-10 3 6.88 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-11 3 7.41 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-12 3 6.00 Студио Продажба Продаден
CASA MIA Ап. А-13 4 5.19 Студио Продажба Продаден