Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 8G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 3 73.62 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 9G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 3 75.78 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 10G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 3 81.30 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 11G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 3 80.57 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 12G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 3 75.06 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 13G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 4 72.54 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 14G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 4 75.01 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 15G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 4 77.03 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 16G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 4 78.32 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 17G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 4 78.23 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 18G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 4 75.25 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 19G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 5 72.54 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 20G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 5 75.23 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 21G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 5 82.75 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 22G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 5 78.97 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 23G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 5 78.56 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 24G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 5 74.71 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 25G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 6 74.73 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 26G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 6 71.04 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 27G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 6 80.62 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 28G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 6 82.30 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 29G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 6 80.46 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 30G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 6 77.21 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 31G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 7 75.82 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 32G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 7 76.09 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 33G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 7 78.16 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 34G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 7 80.01 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 35G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 7 80.14 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 36G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 7 74.94 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 37G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 8 72.92 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 38G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 8 75.55 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 39G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 8 79.72 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 40G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 8 82.19 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 41G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 8 78.89 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 42G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 8 76.95 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 43G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 9 73.15 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 44G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 9 75.62 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 45G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 9 72.21 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 46G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 9 75.62 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 47G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 9 79.05 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 48G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 9 82.91 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 49G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 10 73.68 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 51G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 10 79.64 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 52G дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса G 10 78.70 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 1Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 2 78.43 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 2Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 2 82.56 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 3Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 2 80.96 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 4Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 2 87.13 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 5Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 70.11 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 6Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 73.30 1 спалня Продажба Свободен