Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 7Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 79.60 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 8Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 81.49 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 9Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 78.89 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 10Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 62.80 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 11Н дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса H 3 49.77 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 12Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 77.08 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 13Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 74.91 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 14Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 83.87 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 15Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 67.11 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 16Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 82.51 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 17Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 3 96.93 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 18Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 4 75.38 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 19Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 4 82.03 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 20Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 4 80.14 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 21Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 4 83.61 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 22Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 4 81.83 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 23Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 4 78.97 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 24Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 5 76.77 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 25Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 5 81.84 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 26Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 5 79.18 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 27Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 5 80.75 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 28Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 5 82.86 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 29Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 5 77.29 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 30Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 6 74.72 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 31Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 6 79.47 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 32Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 6 77.04 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 33Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 6 81.07 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 34Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 6 81.91 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 35Н дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 6 78.56 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 36H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 7 73.21 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 37H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 7 79.97 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 38H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 7 77.38 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 39H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 7 78.64 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 40H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 7 78.55 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 41H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 7 76.83 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 42H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 8 74.22 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 43H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 8 80.73 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 44H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 8 77.18 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 45H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 8 81.30 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 46H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 8 81.35 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 47H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 8 79.45 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 48H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 9 73.64 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 49H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 9 80.39 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 50H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 9 72.70 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 51H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 9 79.44 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 52H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 9 79.58 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 53H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 9 77.29 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 54H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 10 73.65 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 57H дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса H 10 77.80 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 3А дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса А 3 111.27 2 спални Продажба Свободен