Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 5А дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса А 3 107.58 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 9А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 4 108.43 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 11А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 4 114.44 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 15А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 5 114.39 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 17А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 5 114.83 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 21А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 6 109.51 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 23А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 6 116.46 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 27А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 7 110.95 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 29А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 7 116.88 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 33А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 8 110.35 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 35А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 8 116.66 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 41А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 9 115.63 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 47А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 10 115.24 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 53А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 11 114.44 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 59А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 12 114.83 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 65А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 13 116.46 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 71А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 14 116.88 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 77А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 15 116.66 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 83А дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси А 16 115.63 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 3В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 3 107.56 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 5В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 3 136.14 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 9В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 4 107.39 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 11В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 4 109.14 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 15В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 5 107.41 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 17В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 5 109.34 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 21В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 6 113.14 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 23В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 6 109.59 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 27В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 7 107.29 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 29В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 7 110.37 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 35В дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 8 109.59 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 41B дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 9 109.87 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 47B дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 10 109.43 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 53B дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 11 109.35 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 59B дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 12 110.88 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 65B дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 13 109.15 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 71B дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 14 112.14 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 77B дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси B 15 112.17 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 3C дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 3 105.69 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 5C дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 3 134.13 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 9C дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 4 106.95 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 11C дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 4 108.37 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 15С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 5 106.51 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 17С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 5 110.12 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 21С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 6 107.21 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 23С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 6 108.78 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 27С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 7 106.63 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 29С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 7 108.52 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 35С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 8 108.33 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 41С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 9 109.23 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 47С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 10 108.54 2 спални Продажба Свободен