Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 53С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 11 108.41 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 59С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 12 108.37 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 65С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 13 108.42 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 71С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 14 108.53 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 77С дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси C 15 108.14 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 1D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 3 100.57 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 2D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 3 111.96 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 5D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 3 135.18 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 7D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 4 102.16 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 8D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 4 113.75 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 11D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 4 110.67 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 13D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 5 101.64 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 14D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 5 112.63 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 17D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 5 110.16 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 19D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 6 103.06 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 20D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 6 114.52 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 23D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 6 110.44 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 25D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 7 104.19 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 26D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 7 87.58 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 29D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 7 111.17 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 31D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 8 103.55 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 32D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 8 114.72 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 35D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 8 110.25 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 37D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 9 101.03 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 38D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 9 114.27 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 41D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 9 111.52 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 43D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 10 101.46 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 44D дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса D 10 113.15 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 47D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 10 110.10 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 53D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 11 112.58 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 55D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 12 129.99 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 57D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 12 113.41 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 61D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 13 111.14 2 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 63D днев.трап.готв.2спал.б-wc.2тер. D 14 113.76 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 64D дневна, трапезария, готварна, 2 спални,баня-wc, wc, 2 тераси D 14 112.25 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 7Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 2 112.38 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 8Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 2 106.65 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 17Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 3 111.06 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 18Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 3 102.92 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 27Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 4 111.66 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 28Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 4 104.05 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 37Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 5 111.12 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 38Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 5 103.14 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 47Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 6 110.76 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 48Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 6 103.14 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 57Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 7 111.06 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 58Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 7 103.45 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 67Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 8 111.63 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 68Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 8 103.88 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 77Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 9 110.59 2 спални Продажба Продаден