Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 85Е дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, wc, тераса E 10 111.36 2 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 50F дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, тераса F 10 92.15 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 50G дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, тераса G 10 90.15 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 55H дневна, трапезария, готварна, 2 спални, баня-wc, тераса H 10 95.51 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 56H днев.трап.готв.2спал.б-wc.2тер. H 10 115.71 2 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 39А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 9 136.04 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 45А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 10 137.31 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 51А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 11 134.59 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 57А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 12 140.56 3 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 63А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 13 135.67 3 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 69А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 14 137.11 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 75А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 15 136.52 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 81А дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса А 16 136.35 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 33В дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 8 133.24 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 39B дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 9 138.75 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 45B дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 10 134.96 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 51B дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 11 135.65 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 57B дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 12 135.30 3 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 63B дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 13 133.53 3 спални Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 69В дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 14 134.51 3 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 75B дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса B 15 134.10 3 спални Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 33С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 8 132.12 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 39С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 9 134.02 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 45С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 10 132.88 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 51С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 11 133.48 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 57С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 12 134.16 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 63С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 13 133.05 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 69С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 14 133.04 3 спални Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 75С дневна, трапезария, готварна, 3 спални,баня-wc, wc, тераса C 15 132.93 3 спални Продажба Свободен
Магазин 1 Магазин 1 Магазин Под наем Свободен
TOMOV PLAZA Магазин 2 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 3 Магазин Под наем Резервиран
Магазин 4 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 5 Магазин Под наем Резервиран
Магазин 7 Магазин 7 Магазин Под наем Свободен
TOMOV PLAZA Магазин 8 Магазин 8 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 9 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 10 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 11 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 12 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 13 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 14 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 15 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 16 Магазин Под наем Резервиран
TOMOV PLAZA Магазин 17 Магазин Под наем Резервиран
CASA MIA офис 1 0.00 Офис Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA А-С1 А сутер. 7.20 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С2 А к.-3.00 7.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С3 А 7.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С4 А 7.37 Паркомясто Продажба Свободен