Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA А-С5 А 5.17 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С6 А 5.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С7 А 5.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С8 А 5.80 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С9 А 4.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С10 А 4.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С11 А 4.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С12 А 7.46 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С13 А 7.26 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С14 А 5.99 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С15 А 10.34 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С16 А 9.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С17 А 4.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С18 А 5.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С19 А 5.26 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С20 А 5.26 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С21 А 5.45 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С22 А 6.57 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С23 А 6.39 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С24 А 6.16 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С25 А 6.75 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С26 А 7.20 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С27 А 6.89 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С28 А 6.59 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С29 А 6.81 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С30 А 6.70 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С31 А 7.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С32 А 8.32 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С33 А 6.30 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С34 А 7.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С35 А 6.59 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С36 А 6.07 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С37 А 5.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С38 А 6.58 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С39 А 6.13 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С40 А 5.56 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С41 А 5.56 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С42 А 6.26 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С43 А сутер. 7.20 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С44 А к.-6.00 7.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С45 А 7.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С46 А 7.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С47 А 5.17 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С48 А 5.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С49 А 5.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С50 А 5.80 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С51 А 4.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С52 А 4.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С53 А 4.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA А-С54 А 7.46 Паркомясто Продажба Свободен