Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA В-С8 B -1 3.24 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С9 B -1 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С10 B -1 3.21 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С11 B -1 2.95 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С12 B -1 4.94 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С13 B -1 3.11 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С14 B -1 3.16 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С15 B -1 3.13 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С16 B -1 3.13 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С17 B -1 3.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С18 B -1 4.60 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С19 B -1 4.93 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С20 B -1 4.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С21 B -1 8.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С22 B -1 3.20 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С23 B -1 3.40 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С24 B -1 2.83 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С25 B -1 2.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С26 B -1 2.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С27 B -1 3.01 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С28 B -1 3.01 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С29 B -1 4.18 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С30 B -1 3.80 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С31 B -1 3.80 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С32 B -1 5.95 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С33 B -1 3.39 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С34 B -1 3.40 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С35 B -1 3.40 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С36 B -1 3.40 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С37 B -1 3.39 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С38 B -1 5.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С39 B -1 8.05 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С40 B -2 5.01 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С41 B -2 3.68 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С42 B -2 3.80 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С43 B -2 5.25 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С44 B -2 4.25 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С45 B -2 4.25 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С46 B -2 3.39 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С47 B -2 3.24 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С48 B -2 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С49 B -2 3.21 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С50 B -2 2.95 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С51 B -2 4.94 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С52 B -2 3.11 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С53 B -2 3.16 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С54 B -2 3.13 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С55 B -2 3.13 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С56 B -2 3.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA В-С57 B -2 4.60 Паркомясто Продажба Свободен