Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA С-С26 C -1 2.20 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С27 C -1 2.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С28 C -1 2.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С29 C -1 2.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С30 C -1 2.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С31 C -1 2.59 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С32 C -1 2.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С33 C -1 2.23 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С34 C -1 2.23 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С35 C -1 2.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С36 C -1 2.19 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С37 C -1 4.49 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С38 C -1 1.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С39 C -1 3.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С40 C -2 4.14 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С41 C -2 3.01 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С42 C -2 1.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С43 C -2 1.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С44 C -2 2.21 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С45 C -2 2.14 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С46 C -2 2.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С47 C -2 2.32 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С48 C -2 2.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С49 C -2 2.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С50 C -2 2.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С51 C -2 2.73 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С52 C -2 2.19 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С53 C -2 2.19 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С54 C -2 2.19 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С55 C -2 2.16 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С56 C -2 3.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С57 C -2 3.41 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С58 C -2 2.07 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С59 C -2 2.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С60 C -2 2.89 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С61 C -2 2.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С62 C -2 2.56 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С63 C -2 2.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С64 C -2 2.41 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С65 C -2 2.20 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С66 C -2 2.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С67 C -2 2.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С68 C -2 2.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С69 C -2 2.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С70 C -2 2.59 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С71 C -2 2.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С72 C -2 2.23 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С73 C -2 2.23 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С74 C -2 2.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С75 C -2 2.19 Паркомясто Продажба Свободен