Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA С-С76 C -2 4.49 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С77 C -2 1.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA С-С78 C -2 3.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.11 частотмебелнакъща къмсек.С C 1 348.71 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.12 магазинпромишл.стоки C 1 101.68 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA хотел секция*С* 406.29", C ет.2 406.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C1 D -1 3.60 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C2 D -1 3.34 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C3 D -1 3.26 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C4 D -1 3.41 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C5 D -1 3.30 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C6 D -1 5.12 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C7 D -1 5.19 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C8 D -1 5.12 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C9 D -1 5.32 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C10 D -1 4.66 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C11 D -1 4.48 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C12 D -1 4.53 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C13 D -1 4.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C14 D -1 4.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C15 D -1 3.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C16 D -1 3.95 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C17 D -1 3.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C18 D -1 4.02 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C19 D -1 6.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C20 D -1 5.89 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C21 D -1 6.39 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C22 D -1 6.33 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C23 D -1 4.25 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C24 D -1 6.48 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C25 D -1 7.22 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C26 D -1 7.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C27 D -1 5.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C28 D -1 4.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C29 D -1 4.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C30 D -1 4.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C31 D -1 6.58 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C32 D -1 6.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C33 D -1 6.35 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C34 D -2 4.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C35 D -2 4.06 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C36 D -2 4.06 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C37 D -2 4.06 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C38 D -2 5.64 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C39 D -2 5.19 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C40 D -2 5.11 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C41 D -2 5.34 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C42 D -2 4.72 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C43 D -2 4.49 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C44 D -2 4.53 Паркомясто Продажба Свободен