Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA D-C45 D -2 4.62 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C46 D -2 3.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C47 D -2 3.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C48 D -2 3.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C49 D -2 3.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C50 D -2 3.99 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C51 D -2 6.16 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C52 D -2 5.86 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C53 D -2 6.39 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C54 D -2 6.42 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C55 D -2 4.25 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C56 D -2 6.49 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C57 D -2 7.22 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C58 D -2 7.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C59 D -2 5.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C60 D -2 4.86 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C61 D -2 4.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C62 D -2 4.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C63 D -2 6.58 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C64 D -2 6.06 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA D-C65 D -2 6.30 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.11 мебелнакъща-часткъмсек.*D* ", D 1 86.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.13 магазинпромишл.стоки D 1 70.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.14 магазинпромишл.стоки D 1 91.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.15 магазинпромишл.стоки D 1 69.02 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.16 магазинпромишл.стоки D 1 50.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.17 магазинпромишл.стоки D 1 104.17 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C1 E -1 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C2 E -1 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C3 E -1 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C4 E -1 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C5 E -1 2.70 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C6 E -1 2.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C7 E -1 2.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C8 E -1 3.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C9 E -1 3.42 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C10 E -1 2.89 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C11 E -1 2.88 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C12 E -1 4.06 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C13 E -1 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C14 E -1 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C15 E -1 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C16 E -1 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C17 E -1 2.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C18 E -1 2.25 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C19 E -1 2.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C20 E -1 2.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C21 E -1 5.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C22 E -1 2.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C23 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен