Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA E-C24 E -1 2.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C25 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C26 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C27 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C28 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C29 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C30 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C31 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C32 E -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C33 E -1 3.30 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C34 E -1 3.54 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C35 E -1 3.33 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C36 E -1 2.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C37 E -1 2.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C38 E -1 4.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C39 E -1 2.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C40 E -1 2.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C41 E -1 3.08 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C42 E -1 4.12 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C43 E -1 3.59 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C44 E -1 3.48 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C45 E -2 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C46 E -2 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C47 E -2 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C48 E -2 2.47 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C49 E -2 2.70 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C50 E -2 2.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C51 E -2 2.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C52 E -2 3.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C53 E -2 3.42 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C54 E -2 2.89 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C55 E -2 2.88 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C56 E -2 4.06 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C57 E -2 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C58 E -2 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C59 E -2 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C60 E -2 2.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C61 E -2 2.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C62 E -2 2.25 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C63 E -2 2.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C64 E -2 2.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C65 E -2 5.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C66 E -2 2.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C67 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C68 E -2 2.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C69 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C70 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C71 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C72 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C73 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен