Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA E-C74 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C75 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C76 E -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C77 E -2 3.30 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C78 E -2 3.54 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C79 E -2 3.33 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C80 E -2 2.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C81 E -2 2.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C82 E -2 4.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C83 E -2 2.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C84 E -2 2.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C85 E -2 3.08 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C86 E -2 4.12 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C87 E -2 3.59 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA E-C88 E -2 3.48 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.11 мебелнакъща-часткъмсек.*Е* ", E 1 675.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C1 F -1 5.35 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C2 F -1 5.35 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C3 F -1 5.28 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C4 F -1 5.88 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C5 F -1 6.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C6 F -1 10.62 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C7 F -1 12.54 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C8 F -1 6.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C9 F -1 6.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C10 F -1 6.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C11 F -1 6.81 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C12 F -1 6.73 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C13 F -1 7.83 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C14 F -1 5.94 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C15 F -1 6.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C16 F -1 6.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C17 F -1 6.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C18 F -1 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C19 F -1 8.49 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C20 F -1 9.53 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C21 F -1 9.88 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C22 F -1 11.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C23 F -1 5.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C24 F -1 5.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C25 F -1 5.48 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C26 F -1 5.71 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C27 F -2 5.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C28 F -2 5.31 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C29 F -2 5.35 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C30 F -2 5.88 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C31 F -2 6.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C32 F -2 10.62 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C33 F -2 12.54 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C34 F -2 6.90 Паркомясто Продажба Свободен