Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA F-C35 F -2 6.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C36 F -2 6.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C37 F -2 6.81 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C38 F -2 6.73 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C39 F -2 7.83 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C40 F -2 5.94 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C41 F -2 6.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C42 F -2 6.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C43 F -2 6.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C44 F -2 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C45 F -2 8.49 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C46 F -2 9.53 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C47 F -2 9.88 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C48 F -2 13.93 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C49 F -2 5.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C50 F -2 5.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C51 F -2 5.48 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA F-C52 F -2 5.71 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.11 мебелнакъща-часткъмсек.*F* ", F 1 181.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C1 G -1 4.65 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C2 G -1 4.57 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C3 G -1 5.27 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C4 G -1 5.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C5 G -1 2.66 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C6 G -1 2.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C7 G -1 2.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C8 G -1 2.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C9 G -1 2.65 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C10 G -1 7.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C11 G -1 7.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C12 G -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C13 G -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C14 G -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C15 G -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C16 G -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C17 G -1 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C18 G -1 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C19 G -1 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C20 G -1 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C21 G -1 3.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C22 G -1 10.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C23 G -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C24 G -1 4.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C25 G -1 3.55 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C26 G -1 6.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C27 G -2 4.65 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C28 G -2 4.57 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C29 G -2 5.27 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C30 G -2 5.36 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C31 G -2 2.66 Паркомясто Продажба Свободен