Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA G-C32 G -2 2.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C33 G -2 2.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C34 G -2 2.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C35 G -2 2.65 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C36 G -2 7.91 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C37 G -2 7.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C38 G -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C39 G -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C40 G -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C41 G -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C42 G -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C43 G -2 3.09 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C44 G -2 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C45 G -2 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C46 G -2 3.10 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C47 G -2 3.29 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C48 G -2 10.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C49 G -2 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C50 G -2 4.52 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C51 G -2 3.55 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA G-C52 G -2 6.37 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.5 частотмагаз.5къмсек.G G 1 152.95 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.6 частотмагаз.6къмсек.G G 1 101.60 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C1 H -1 7.56 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C2 H -1 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C3 H -1 5.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C4 H -1 6.07 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C5 H -1 8.17 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C6 H -1 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C7 H -1 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C8 H -1 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C9 H -1 5.62 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C10 H -1 5.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C11 H -1 6.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C12 H -1 6.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C13 H -1 6.72 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C14 H -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C15 H -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C16 H -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C17 H -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C18 H -1 5.02 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C19 H -1 4.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C20 H -1 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C21 H -1 4.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C22 H -1 4.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C23 H -1 5.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C24 H -2 7.56 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C25 H -2 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C26 H -2 5.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C27 H -2 6.07 Паркомясто Продажба Свободен