Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA H-C28 H -2 8.27 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C29 H -2 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C30 H -2 5.50 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C31 H -2 3.51 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C32 H -2 3.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C33 H -2 6.40 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C34 H -2 7.32 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C35 H -2 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C36 H -2 3.99 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C37 H -2 4.01 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C38 H -2 3.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C39 H -2 3.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C40 H -2 3.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C41 H -2 4.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C42 H -2 5.35 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C43 H -2 5.11 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C44 H -2 5.66 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C45 H -2 6.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C46 H -2 6.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C47 H -2 6.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C48 H -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C49 H -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C50 H -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C51 H -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C52 H -2 4.99 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C53 H -2 4.60 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C54 H -2 4.78 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C55 H -2 4.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C56 H -2 4.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA H-C57 H -2 5.11 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.1 магазинпромишл.стокиH-I H 1 26.26 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.2 магазинпромишл.стокиH-I H 1 42.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.3 магазинпромишл.стокиH-I H 1 65.73 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.4 магазинпромишл.стокиH-I H 1 182.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.5 частотмагаз.5къмсек.H-I H 1 274.05 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.6 частотмагаз.5къмсек.H-I H 1 189.30 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офисначаст всекция*I-H* H 2 0.00 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис1 H 2 43.39 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис2 H 2 26.93 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис3 H 2 26.93 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис4 H 2 26.93 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис5 H 2 26.93 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис6 H 2 26.93 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис7 H 2 43.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис8 H 2 47.23 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис19 H 2 35.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис20 H 2 51.40 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис21 H 2 52.05 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA офис22 H 2 64.60 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C1 I -1 7.56 Паркомясто Продажба Свободен