Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA I-C2 I -1 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C3 I -1 5.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C4 I -1 6.07 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C5 I -1 8.17 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C6 I -1 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C7 I -1 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C8 I -1 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C9 I -1 5.62 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C10 I -1 5.67 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C11 I -1 6.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C12 I -1 6.85 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C13 I -1 6.72 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C14 I -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C15 I -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C16 I -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C17 I -1 4.79 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C18 I -1 5.02 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C19 I -1 4.61 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C20 I -1 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C21 I -1 4.90 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C22 I -1 4.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C23 I -1 5.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C24 I -2 7.56 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C25 I -2 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C26 I -2 5.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C27 I -2 6.07 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C28 I -2 8.27 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C29 I -2 5.69 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C30 I -2 5.50 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C31 I -2 3.51 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C32 I -2 3.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C33 I -2 6.40 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C34 I -2 7.32 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C35 I -2 5.87 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C36 I -2 3.99 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C37 I -2 4.01 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C38 I -2 3.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C39 I -2 3.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C40 I -2 3.96 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C41 I -2 4.15 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C42 I -2 5.35 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C43 I -2 5.11 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C44 I -2 5.66 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C45 I -2 6.63 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C46 I -2 6.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C47 I -2 6.76 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C48 I -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C49 I -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C50 I -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C51 I -2 4.77 Паркомясто Продажба Свободен