Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA I-C52 I -2 4.99 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C53 I -2 4.60 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C54 I -2 4.78 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C55 I -2 4.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C56 I -2 4.97 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA I-C57 I -2 5.11 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.1 магазинпромишл.стокиH-I I 1 26.26 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.2 магазинпромишл.стокиH-I I 1 42.98 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.3 магазинпромишл.стокиH-I I 1 65.73 Паркомясто Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Магаз.4 магазинпромишл.стокиH-I I 1 182.85 Паркомясто Продажба Свободен
CASA MIA гараж 75.10 гараж Продажба
CASA MIA гараж 1 -1 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 2 -1 гараж Продажба Свободен
CASA MIA гараж 3 -1 гараж Продажба Свободен
CASA MIA гараж 4 -1 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 5 -1 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 6 -1 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 7 -1 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 8 -1 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 1 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 2 1 0.00 гараж Продажба Резервиран
CASA MIA гараж 3 1 0.00 гараж Продажба Резервиран
CASA MIA гараж 4 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 1 -1 8.44 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 2 -1 8.79 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 3 -1 3.74 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 4 -1 3.66 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 5 -1 4.01 гараж Продажба Свободен
CASA MIA гараж 6 -1 10.01 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 1 1 0.00 гараж Продажба Свободен
CASA MIA гараж 2 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 3 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 4 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 5 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 6 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 7 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 8 1 0.00 гараж Продажба Свободен
CASA MIA гараж 1 -1 9.16 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 2 -1 5.71 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 3 -1 3.73 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 4 -1 3.88 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 5 -1 5.52 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 6 -1 3.80 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 1 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 2 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 3 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 4 1 0.00 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 1 -1 4.18 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 2 -1 4.07 гараж Продажба Продаден
CASA MIA гараж 3 -1 2.67 гараж Продажба Продаден