Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 37А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 9 42.05 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 38А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 9 85.36 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 40А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 9 74.95 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 42А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 9 75.42 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 43А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 10 43.28 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 44А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 10 86.25 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 46А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 10 76.76 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 48А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 10 74.16 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 49А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 11 41.08 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 50А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 11 84.58 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 52А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 11 73.77 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 54А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 11 76.62 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 55А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 12 43.34 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 56А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 12 84.77 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 58А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 12 79.27 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 60А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 12 74.76 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 61А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 13 41.34 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 62А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 13 84.04 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 64А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 13 75.96 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 66А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 13 75.13 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 67А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 14 42.82 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 68А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 14 85.98 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 70А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 14 75.99 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 72А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 14 75.86 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 73А дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса А 15 43.38 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 74А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 15 87.10 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 76А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 15 76.70 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 78А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 15 75.23 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 80А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 16 86.73 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 82А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 16 74.95 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 84А дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса А 16 75.42 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 1В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 3 71.18 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 2В ПРОМОЦИЯ дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 3 76.94 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 4В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 3 100.60 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 6В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 3 73.42 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 7В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 4 69.55 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 8В ПРОМОЦИЯ дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 4 76.50 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 10В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 4 72,62 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 12В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 4 74.10 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 13В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 5 69.28 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 14В ПРОМОЦИЯ дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 5 76.42 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 16В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 5 72.54 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 18В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 5 73.76 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 19В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 6 71.10 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 20В ПРОМОЦИЯ дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 6 77.95 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 22В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 6 72.61 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 24В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 6 71.99 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 25В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 7 68.94 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 26В ПРОМОЦИЯ дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 7 76.22 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 28В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 7 72.42 1 спалня Продажба Продаден