Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 30В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 7 72.96 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 31В дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 8 39.88 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 32В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 8 84.74 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 34В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 8 72.81 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 36В дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 8 72.56 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 37B дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 9 39.46 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 38B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 9 84.76 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 40B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 9 74.43 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 42B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 9 72.96 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 43B дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 10 41.33 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 44B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 10 83.04 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 46B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 10 72.80 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 48B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 10 72.26 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 49B дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 11 39.29 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 50B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 11 81.73 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 52B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 11 72.52 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 54B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 11 72.29 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 55B дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 12 39.20 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 56B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 12 81.94 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 58B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 12 74.34 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 60B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 12 78.01 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 61B дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 13 39.27 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 62B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 13 82.19 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 64B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 13 72.18 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 66B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 13 72.17 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 67B дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 14 39.08 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 68B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 14 82.97 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 70B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 14 73.21 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 72B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 14 72.55 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 73B дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса B 15 39.48 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 74B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 15 82.19 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 76B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 15 72.80 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 78B дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса B 15 77.21 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 1C дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 3 70.32 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 2C ПРОМОЦИЯ дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 3 76.29 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 4C дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 3 97.28 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 6C дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 3 69.18 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 7C дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 4 68.47 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 8C дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 4 75.60 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 10C дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 4 71.71 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 12C дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 4 71.92 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 13С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 5 68.37 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 14С ПРОМОЦИЯ дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 5 75.47 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 16С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 5 71.59 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 18С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 5 72.59 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 19С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 6 68.25 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 20С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 6 75.43 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 22С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 6 72.34 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 24С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 6 71.49 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 25С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 7 68.60 1 спалня Продажба Продаден