Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 26С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 7 75.48 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 28С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 7 71.73 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 30С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 7 71.48 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 31С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 8 38.68 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 32С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 8 81.12 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 34С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 8 71.67 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 36С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 8 71.37 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 37С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 9 40.58 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 38С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 9 80.72 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 40С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 9 73.57 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 42С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 9 71.08 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 43С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 10 37.99 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 44С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 10 81.02 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 46С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 10 71.71 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 48С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 10 71.81 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 49С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 11 38.37 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 50С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 11 80.96 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 52С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 11 71.62 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 54С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 11 71.37 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 55С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 12 38.25 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 56С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 12 82.71 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 58С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 12 71.50 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 60С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 12 72.07 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 61С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 13 39.00 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 62С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 13 81.37 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 64С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 13 71.84 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 66С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 13 71.49 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 67С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 14 38.38 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 68С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 14 81.10 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 70С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 14 72.02 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 72С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 14 71.42 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 73С дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса C 15 38.32 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 74С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 15 80.91 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 76С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 15 73.92 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 78С дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса C 15 72.46 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 3D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 3 84.69 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 4D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 3 98.78 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 6D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 3 74.28 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 9D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 4 87.27 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 10D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 4 76.64 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 12D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 4 73.69 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 15D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 5 85.84 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 16D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 5 73.35 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 18D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 5 75.74 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 21D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 6 88.34 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 22D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 6 75.74 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 24D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 6 75.64 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 27D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 7 87.58 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 28D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 7 74.31 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 30D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 7 74.14 1 спалня Продажба Продаден