Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 33D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 8 88.29 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 34D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 8 73.70 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 36D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 8 73.22 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 39D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 9 87.14 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 40D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 9 74.52 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 42D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 9 75.77 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 45D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 10 86.57 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 46D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 10 73.38 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 48D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 10 73.12 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 49D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 11 100.88 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 50D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 11 114.56 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 51D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 11 88.10 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 52D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 11 75.27 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 54D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 11 75.58 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 56D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 12 75.90 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 58D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 12 77.12 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 59D дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, wc, тераса D 13 121.09 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 60D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 13 74.27 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 62D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 13 74.14 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 65D дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса D 14 75.46 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 1Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 2 90.53 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 2Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 2 89.82 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 3Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 2 77.57 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 4Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 2 77.08 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 5Е дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, тераса E 2 80.41 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 6Е дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, тераса E 2 71.38 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 9Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 2 92.69 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 10Е дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса E 2 58,43 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 11Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 72.75 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 12Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 75.97 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 13Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 76.09 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 14Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 77.39 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 15Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 79.23 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 16Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 70.84 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 19Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 70.57 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 20Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 3 71.09 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 21Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 74.49 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 22Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 74.38 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 23Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 76.73 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 24Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 77.74 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 25Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 79.83 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 26Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 71.44 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 29Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 71.66 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 30Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 4 72.15 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 31Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 72.13 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 32Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 74.63 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 33Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 76.89 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 34Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 78.14 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 35Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 79.77 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 36Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 70.85 1 спалня Продажба Свободен