Търсене

Комплекс Имот Описание Секция Етаж Площ Tип Продажба/Под наем Статус
TOMOV PLAZA Апартамент 39Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 71.04 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 40Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 5 71.58 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 41Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 71.88 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 42Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 75.40 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 43Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 76.89 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 44Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 78.08 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 45Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 78.92 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 46Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 70.53 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 49Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 70.98 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 50Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 6 71.79 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 51Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 72.35 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 52Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 77.31 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 53Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 78.13 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 54Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 78.50 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 55Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 80.34 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 56Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 72.74 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 59Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 71.06 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 60Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 7 71.59 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 61Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 71.59 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 62Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 73.54 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 63Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 73.80 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 64Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 75.27 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 65Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 81.42 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 66Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 71.17 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 69Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 71.63 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 70Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 8 72.15 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 71Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 72.15 1 спалня Продажба Резервиран
TOMOV PLAZA Апартамент 72Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 74.63 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 73Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 66.70 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 74Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 69.04 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 75Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 79.92 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 76Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 71.40 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 78Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 104.38 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 79E дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 71.60 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 80Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 9 71.60 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 81Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 10 71.66 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 82Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 10 90.43 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 83Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 10 69.58 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 84Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 10 70.83 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 86Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 10 77.55 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 87Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 10 71.86 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 88Е дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса E 10 72.28 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 1F дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса F 2 93.48 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 2F дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса F 2 92.76 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 3F дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса F 2 78.65 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 4F дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса F 2 80.92 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 5F дневна, трапезария, готварна, спалня, баня-wc, тераса F 2 80.08 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 6F дневна, трапезария, готварна, баня-wc, тераса F 2 65.77 1 спалня Продажба Продаден
TOMOV PLAZA Апартамент 7F дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса F 3 81.41 1 спалня Продажба Свободен
TOMOV PLAZA Апартамент 8F дневна, трапезария, готварна, спалня,баня-wc, тераса F 3 78.25 1 спалня Продажба Свободен