Share
Търсене по критерии

Търсене по критерии

Комплекс Tип Имот Описание Секция Етаж Площ Цена Статус  
LIV 1 спалня B23 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 7 78.10 117931 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня B24 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 7 82.00 Продаден
LIV Ателие B25 дневна, ск., бокс, баня, склад и лоджия B 7 41.21 Продаден
LIV 1 спалня B26 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 8 83.51 128605.4 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня B27 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 8 78.10 Продаден
LIV 1 спалня B28 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 8 82.00 Продаден
LIV Ателие B29 дневна, ск., бокс, баня, склад и лоджия B 8 41.21 Продаден
LIV 1 спалня B30 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 9 83.51 129440.5 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня B31 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 9 78.10 119493 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня B32 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия B 9 82.00 Продаден
LIV Ателие B33 дневна, ск., бокс, баня, склад и лоджия B 9 41.21 Продаден
LIV 1 спалня С1 дневна, ск.., бокс, спалня, баня, склад и 2тераси C 1 76.85 96831 € Свободен Преглед
LIV Магазин M.1 магазин, склад и WC C 1 104.07 176919 € Свободен Преглед
LIV Магазин M.2 магазин, склад и WC C 1 106.43 217294 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С2 дневна, ск., бокс, спалня, баня C 2 57.96 Продаден
LIV 1 спалня С3 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 2 78.15 110973 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С4 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 2 80.23 113926.6 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С5 дневна, ск, бокс, спалня, баня и лоджия C 2 77.22 113513.4 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С6 дневна, ск, бокс, спалня, баня и балкон C 3 69.44 Продаден
LIV 1 спалня С7 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 3 78.15 113317.5 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С8 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 3 80.81 117174.5 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С9 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 3 86.37 123509.1 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С10 дневна, ск, бокс, спалня, баня и балкон C 4 69.44 Продаден
LIV 1 спалня С11 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 4 78.15 114099 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С12 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 4 80.81 117982.6 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С13 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 4 86.37 124372.8 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С14 дневна, ск, бокс, спалня, баня и балкон C 5 69.44 Продаден
LIV 1 спалня С15 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 5 78.15 114880.5 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С16 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 5 80.81 118790.7 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С17 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 5 86.37 125236.5 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С18 дневна, ск, бокс, спалня, баня и балкон C 6 69.44 Продаден
LIV 1 спалня С19 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 6 78.15 115662 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С20 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 6 80.81 119598.8 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С21 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 6 86.37 Продаден
LIV 1 спалня С22 дневна, ск, бокс, спалня, баня и балкон C 7 69.44 Продаден
LIV 1 спалня С23 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 7 78.15 116443.5 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С24 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 7 80.81 120406.9 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С25 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 7 86.37 126963.9 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С26 дневна, ск, бокс, спалня, баня и балкон C 8 71.73 104725.8 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С27 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 8 78.15 117225 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С28 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 8 80.81 121215 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С29 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 8 86.37 127827.6 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С30 дневна, ск., бокс, спалня, баня C 9 71.73 105443.1 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С31 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 9 78.15 118006.5 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С32 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 9 80.81 122023.1 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С33 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 9 86.37 Продаден
LIV 1 спалня С34 дневна, ск., бокс, спалня, баня C 10 70.95 105006 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С35 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 10 77.28 117465.6 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня С36 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия C 10 79.94 121508.8 € Свободен Преглед
LIV 2 спални С37 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и лоджия C 10 85.45 128175 € Свободен Преглед
1 2 3 4 5

Набери