Share
Търсене по критерии

Търсене по критерии

Комплекс Tип Имот Описание Секция Етаж Площ Цена Статус  
LIV Магазин M.3 магазин, склад и WC D 1 65.00 123500 € Свободен Преглед
LIV Магазин M.4 магазин, склад и WC D 1 75.62 143678 € Свободен Преглед
LIV Магазин M.5 магазин, склад и WC D 1 82.42 156598 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D1 дневна, ск., бокс, спалня, баня и тераса D 1 70.17 Продаден
LIV 2 спални D2 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и тераса D 1 102.71 132495.90 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D3 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии D 2 111.81 164360.7 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D4 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 2 78.39 119152.8 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D5 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 2 78.39 116017.2 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D6 дневна, ск., бокс, 2 спални, баня и склад D 2 85.10 125948 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D7 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии D 3 112.62 166677.6 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D8 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 3 78.39 119936.7 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D9 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 3 78.39 116801.1 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D10 дневна, ск, бокс, 2 спални, баня, склад и лоджия D 3 94.54 140864.6 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D11 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии D 4 112.69 167908.1 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D12 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 4 78.10 120274 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D13 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 4 77.52 116280 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D14 дневна, ск, бокс, 2 спални, баня, склад и лоджия D 4 94.54 141810 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D15 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии D 5 112.69 169035 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D16 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 5 78.10 121055 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D17 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 5 77.52 117055.2 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D18 дневна, ск, бокс, 2 спални, баня, склад и лоджия D 5 94.54 142755.4 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D19 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии D 6 112.69 170161.9 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D20 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 6 78.10 121836 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D21 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 6 77.52 117830.4 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D22 дневна, ск, бокс, 2 спални, баня, склад и лоджия D 6 94.54 143700.8 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D23 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии D 7 111.47 169434.4 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D24 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 7 77.23 121251.1 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня D25 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия D 7 76.69 117335.7 € Свободен Преглед
LIV 2 спални D26 дневна, ск, бокс, 2 спални, баня, склад и лоджия D 7 93.53 143100.9 € Свободен Преглед
LIV Магазин М.6 магазин, склад и WC E 1 48.02 100842 € Свободен Преглед
LIV Магазин М.7 магазин, склад и WC E 1 56.93 119553 € Свободен Преглед
LIV Детски център Д.К. 4 занимални, гардероб ,3склада, 5WC, 2умивални E 1 336.10 537760 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е1 дневна, ск., бокс, спалня, баня, склад и тераса E 1 70.84 0 € Свободен Преглед
LIV 2 спални Е2 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и тераса E 1 96.87 0 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е3 dnewnslk.склад E 2 66.98 0 € Свободен Преглед
LIV 2 спални Е4 дневна, ск, бокс,2 спални,2 бани,дрешник,склад и лоджия E 2 114.87 0 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е5 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия E 2 78.47 0 € Свободен Преглед
LIV 2 спални Е6 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии E 2 119.82 0 € Свободен Преглед
LIV Ателие Е7 студио и баня E 2 27.73 0 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е8 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия E 3 75.97 0 € Свободен Преглед
LIV 2 спални Е9 дневна, ск, бокс,2 спални,2 бани,дрешник,склад и лоджия E 3 114.87 0 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е10 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия E 3 78.47 0 € Свободен Преглед
LIV 2 спални Е11 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии E 3 120.70 0 € Свободен Преглед
LIV Ателие Е12 студио и баня E 3 27.73 0 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е13 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия E 4 75.97 0 € Свободен Преглед
LIV 2 спални Е14 дневна, ск, бокс,2 спални,2 бани,дрешник,склад и лоджия E 4 114.87 0 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е15 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия E 4 78.47 0 € Свободен Преглед
LIV 2 спални Е16 дневна, ск, бокс, 2 спални, 2 бани, склад и 2 лоджии E 4 120.70 0 € Свободен Преглед
LIV Ателие Е17 студио и баня E 4 27.73 0 € Свободен Преглед
LIV 1 спалня Е18 дневна, ск, бокс, спалня, баня, склад и лоджия E 5 75.97 0 € Свободен Преглед
2 3 4 5 6

Набери