БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Компания "Стройколукс" ООД участва и подкрепя множество благотворителни клаузи, с което дава своя принос към обществото. Философията на Компанията е, че успехите са значими, само когато те са полезни и за развитието на обществото. Това означава да работим за подобряване на заобикалящата ни среда, за цялостно повишаване на стандарта ни на живот, за подпомагане на по-слабите и постигане на общо обогатяване, удовлетворение и израстване на нацията, а не просто личен просперитет на единици сред заобикаляща нищета.

Христо Томов е дарителят на Кристиян Григоров. Освен парично подпомагане Кристиян получава и двустаен апартамент в жилищен комплекс "Райски кът 2" в Пловдив.