Share
Отличия

Отличия -
СТРОЙКОЛУКС ООД бе отличена с награда в „ТОП 100"

На 01.12.2022 г. най-старата и безспорно утвърдена бизнес организация в
страната, БТПП за 29-ти път връчи призове  за постиженията на фирми и
партньори, работили за развитието на бизнеса в България.

На церемонията
присъстваха над 200 представители на държавните институции,
дипломатическите мисии, акредитирани у нас, членове на БТПП, браншови
организации, регионални търговско-промишлени палати (камари), партньори на
Палатата от страната и чужбина. 


Отличените фирми в Класацията на БТПП "Топ 100" са определени въз основа
на критерии, показващи устойчивост и успешно управление. Техните
постижения са доказателство, че предприемачите в България са приели
предизвикателствата и са успели да извлекат предимства от трудната
икономическа ситуация.


В категория „ТОП 100 Фирми, класирани по изменението на печалбата
2021/2020 г.“, БТПП отличи СТРОЙКОЛУКС ООД.

СТРОЙКОЛУКС ООД бе отличена с награда в „ТОП 100" на  01.12.2022

Набери