) LIV - Схеми на плащане
Share
Схеми на плащане

LIV -
Схеми на плащане

Схемите на плащане, които предлагаме са гъвкави и съобразени с етапите на
завършеност и предпочитанията на нашите клиенти - БЕЗ комисион за купувача.
Осигуряваме пълно съдействие за банково консултиране и кредитиране.
Основните схеми, които предлагаме са:

  • 20% от стойността на сделката на предварителен договор и остатъкът от 80% на Акт 14;
  • 20% от стойността на сделката на предварителен договор и остатъкът от 80% на Акт 16.

Строителството на жилищен комплекс “LIV” е обезпечено с лични средства на
инвеститора и няма тежести.

Сграден мениджмънт
Управлението и поддръжката на сградата ще се извършва от инвеститора, като таксите
са фиксирани и заложени в договора за покупко-продажба.

Набери